فراتر از خبر
خانه | سیاست زده!

سیاست زده!

شاید روزی آمدم …

نمیدانم چرا حرف زدنم نمی آید ! حتی نوشتنم هم نمی آید ! روزی می آیم با تمام حرف های نگفته ام این روزها با سکوت عجیبی مانوس شده اخباری که می شنوی و نه نظری داری و نه تفسیری پیامک هایی که برای جلسه های متعدد مربوط به هماهنگی های مختلف دریافت می شود و بی پاسخ می ماند ... بیشتر بخوانید »