فراتر از خبر
خانه | ستاره شو

ستاره شو

ستاره شو ۳

سلام بر هم کاروانی های عزیز   قبل از هر چیز باید اعتراف کنم که نوشتن تو ایجا واقعا توفیق می خواد … چند روزه که دنبال یه فرصت چند دقیقه ای برای نوشتنم ولی پیدا نشده(آیکون راست می گم به خدا:)) بیشتر بخوانید »