فراتر از خبر
خانه | بافه هاي احساس (برگ 6)

بافه هاي احساس

خا لــ ص

حضرت امیر می فرمایند: خالص کردن عمل از انجام خود عمل سخت تر است. چند روزی هست که به این حدیث فکر می کنم واقعا گاهی اوقات کارهای بزرگی انجام میدیم هرچند سخت اما خالص نیست! اخلاص داشتن حکایتی هست که بیشتر از هر عمل دیگه ای دقت و ظرافت میخواد. بیشتر بخوانید »

خ ا ک خورده …

می خواهم بنشینم و تمام کتاب شعر هایم را یکی مرور کنم و دوباره و دوباره از روی شعرهایی که دوست دارم بخوانم و آنقدر غرق این کار شوم که چایی ام سرد شود می خواهم شب ها ساعت ها خیره بشوم به ماه ِ شب ِ ۱۴اُم که درست در قاب پنجره اتاقم می افتد کسی به دیوانگی ام ... بیشتر بخوانید »