فراتر از خبر
خانه | بافه هاي احساس (برگ 2)

بافه هاي احساس

هر نفس بی تو…

هر نفس بی تو شده،مردن تدریجی من رنگ و بویی بده این گردش ایام مرا   نذر کردم که دگر سمت گناهی نروم شرطش این است حمایت کنی اقدام مرا   آخرسال نوشت: این شعر عرضحال روزهای آخر سالمان است… بیشتر بخوانید »